Daily Archives: 20 November 2015

Aan de slag met bereikbaarheid

Op de website van de GEZ Zuilen/Ondiep vinden jullie de uitkomsten van het patiënttevredenheidsonderzoek. Op basis van de uitkomsten zijn we bezig een verbeterplan op te stellen waarbij we o.a. de telefonische bereikbaarheid beter in kaart brengen en we zullen ook door middel van (groeps)-interviews, kwalitatieve informatie ophalen. Chaandeni Ramesar en Arjen Greijdanus vormen op dit moment de werkgroep. De werkgroep zal uitgebreid worden met een POH of assistente.

Nieuw plan van aanpak Farmacie GEZ Zuilen/Ondiep

De werkgroep farmacie past het plan van aanpak aan, vanwege de financiering. De doelstelling is de medicatieoverdracht te verbeteren en daardoor de medicatieveiligheid te verbeteren. Onder andere voor vrouwen tijdens de zwangerschap is medicatieveiligheid nog onderbelicht in de afstemming tussen huisarts en apotheker. De komenden maanden worden hiervoor diverse acties uitgezet.