Aan de slag met bereikbaarheid

Op de website van de GEZ Zuilen/Ondiep vinden jullie de uitkomsten van het patiënttevredenheidsonderzoek. Op basis van de uitkomsten zijn we bezig een verbeterplan op te stellen waarbij we o.a. de telefonische bereikbaarheid beter in kaart brengen en we zullen ook door middel van (groeps)-interviews, kwalitatieve informatie ophalen. Chaandeni Ramesar en Arjen Greijdanus vormen op dit moment de werkgroep. De werkgroep zal uitgebreid worden met een POH of assistente.