Category Archives: Gezonde wijkmail

Het laagdrempelig beweegaanbod van Noordwest op een rijtje!

Harten voor Sport heeft al het laagdrempelig beweegaanbod in de wijken Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen verzameld. Dit overzicht is te vinden op www.sportstad-utrecht.nl. Wil je graag een folder mee kunnen geven aan de wijkbewoner? Dat kan!
Er is nu ook de beweegfolder ‘Sporten en Bewegen, volwassenen en senioren – Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen’. U kunt de folder ophalen bij buurtcentra, de bibliotheek, het wijkbureau of bij Janette Brouwer, beweegmakelaar bij Harten voor Sport. Mist er een activiteit of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u contact opnemen met Janette (janette@hartenvoorsport.nl).

Oedeemtherapie terug in de wijk

Al geruime tijd werkt Irmelin van Hulst bij Fysiotherapie Herenweg en het afgelopen jaar heeft zij de opleiding tot oedeemtherapeut afgerond en is sinds 07-12-2017 geregistreerd. In de nabije toekomst mag zij ook steunkousen aanmeten. U kunt dus voor al uw oedeempatiënten terecht bij Fysiotherapie Herenweg, Herenweg 43 en telefoon 030 – 2313023, E-mail: info@fysiotherapieherenweg.com. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.fysiotherapieherenweg.com !

Dieetspreekuur van Judith Martis, diëtist van Careyn, in Huisartsenpraktijk de Watertoren

15 januari is Judith Martis, diëtist van Careyn, gestart met een spreekuur in Huisartsenpraktijk de Watertoren op de Korenbloemstraat 2a.

Afspraak maken?
De Careyn Klantenservice is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoon 088-123 99 88 of stuur een mail naar contact@careyn.nl of dietist-utrecht@careyn.nl.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.careyn.nl/dietist.

Kosten
De diëtisten van Careyn hebben in 2018 opnieuw met álle zorgverzekeraars een contract.
Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen per jaar 3 uur dieetadvisering. Daarnaast kan het zijn dat er extra vergoeding is vanuit een aanvullende verzekering. Klik hier voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen dieetadvisering. De behandeling door de diëtist vanuit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico. Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

Bij de U-polis van Zorg & Zekerheid zijn 3 behandeluren dieetadvisering opgenomen voor volwassenen en het eigen risico is meeverzekerd. Voor kinderen is er in deze polis nog 3 uur extra opgenomen in de aanvullende verzekering Utrecht Top. Dieetadvisering bij diabetes mellitus en COPD zijn opgenomen in regionale samenwerkingsafspraken (ketenzorg). Dieetbehandeling als onderdeel van ketenzorg gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

De diëtisten van Careyn in 2018 opnieuw contract met alle zorgverzekeraars

De diëtisten van Careyn hebben in 2018 opnieuw met alle zorgverzekeraars een contract.
Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen per jaar 3 uur dieetadvisering. Daarnaast kan het zo zijn dat er extra vergoeding is vanuit een aanvullende verzekering.
De behandeling door de diëtist vanuit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico. Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.
In de U-polis van Zorg & Zekerheid zijn ook 3 behandeluren opgenomen voor volwassenen, er is geen eigen risico. Voor kinderen is er in deze polis nog 3 uur extra opgenomen in de aanvullende verzekering Utrecht Top.

Dieetadvisering bij diabetes mellitus en COPD zijn opgenomen in regionale samenwerkingsafspraken (ketenzorg). Huisarts en diëtist zijn op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt en welke vergoeding voor van toepassing is. Dieetbehandeling als onderdeel van ketenzorg gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

De diëtisten van Careyn doen huisbezoeken in de wijken en daarnaast houden zij spreekuur op de volgende locaties:

Diëtist: Judith Martis
Gezondheidscentrum Ondiep
Boerhaaveplein 100

Diëtist: Fanny Lechner en Talitha Meine Jansen
Gezondheidscentrum De Brug
Amsterdamsestraatweg 652

Diëtist: Talitha Meine Jansen
Centrum voor Jeugd en Gezin
Van Hoornekade 25

Voor meer informatie, zie
https://www.careyn.nl/diensten/voeding-en-dieetadvies/dietist-utrecht-stad/

Indigo in de wijk NoordWest

Indigo direct en dichtbij. Onze psychologen/psychiater bieden diagnostiek en behandeling vanuit verschillende huisartsenpraktijken in de wijk. Onder andere voor depressie, angst, ADHD, burn out, PTSS en onbegrepen lichamelijke klachten. Meer weten over het aanbod van Indigo. Kijk op onze website www.indigo.nl/midden-nederland Verder bieden we vanuit Noagg transculturele psychiatrische hulpverlening. Meer weten www.noagg.nl.

Wijkinformatiebalie

OPROEP ‘Wijkinformatie balie’
Wij zijn op zoek naar partners die gezamenlijk een ‘wijkinformatiebalie ‘ willen helpen opzetten. Het doel is dat we gezamenlijk wijkbewoners informeren en op de juiste manier doorverwijzen. Van iedere organisatie is er elke week iemand aanwezig. Op die manier spreek je elkaar geregeld, weet je meer van elkaars aanbod en zullen er vast veel andere mooie kruisbestuivingen ontstaan. Geef u op om mee te denken door te mailen naar janette@hartenvoorsport.nl. Heeft u een tip voor een goede locatie waar zo een balie kan plaatsvinden, dan is die ook van harte welkom!

Sportstad-Utrecht.nl

Samen met je patiënt op zoek naar sport- en beweegaanbod in Noordwest?
Kijk dan op Sportstad-Utrecht.nl!

OVER SPORTSTAD-UTRECHT.NL
Op Sportstad-Utrecht.nl vind je alle sportaanbieders en -locaties die de gemeente Utrecht rijk is. De handige filters en zoekfuncties maken het makkelijk om dé sport te vinden die bij je past. Op de homepage vind je interessante artikelen over sportgerelateerde onderwerpen. In de kalender kan je zien welke leuke sportevenementen plaatsvinden in Utrecht.

Sportstad-Utrecht.nl is een initiatief van Harten voor Sport en de Vereniging Sport Utrecht.

Nieuw: Stappenplan Kinderen met overgewicht Noordwest is beschikbaar

De samenwerking rond een kind met overgewicht is vastgelegd in het nieuwste Stappenplan van de GEZ-werkgroep KIMONO. Dit Stappenplan Kinderen met overgewicht Noordwest’, de toelichting en de bijbehorende sociale kaart zullen in de week na Pinksteren verspreid worden in de wijk. Hierin leest u wat u kunt doen als u een kind signaleert met overgewicht en wie u waarvoor kunt inschakelen. Heeft u nog vragen of wilt u de verspreide informatie ook digitaal ontvangen, laat het ons dan weten via gezondgewicht@utrecht.nl.

 

Vernieuwde Artsenwijzer Diëtetiek

Graag willen de diëtisten van Careyn, de vernieuwde Artsenwijzer Diëtetiek onder de aandacht brengen, deze wordt op 19 september op de Dag van de Diëtist gepresenteerd.
Voeding is hot en gezonde voeding is belangrijk; daarover bestaat geen twijfel. Wat gezonde voeding precies is, daarover zijn veel meningen. De deskundigheid van diëtisten is helderheid hierin te bieden en advies op maat te geven aan consumenten, patiënten of (para)medici, zowel preventief als curatief. In de praktijk blijkt dat de weg naar diëtisten onduidelijk kan zijn of dat de stap groot is om te zetten. Bovendien is dieetadvies voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon en vraagt om begrip en begeleiding. Met de online Artsenwijzer Diëtetiek is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet.

In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg is onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist? Bij dat laatste (zorgprofiel 3 en 4) wordt duidelijk aangegeven welke gegevens de diëtist nodig heeft, wat de doelstelling is van het dieet, wat de dieetkenmerken zijn en hoe lang de behandeling zal duren. Ook staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist.

www.artsenwijzerdietetiek.nl: Dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.