De diëtisten van Careyn in 2018 opnieuw contract met alle zorgverzekeraars

De diëtisten van Careyn hebben in 2018 opnieuw met alle zorgverzekeraars een contract.
Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen per jaar 3 uur dieetadvisering. Daarnaast kan het zo zijn dat er extra vergoeding is vanuit een aanvullende verzekering.
De behandeling door de diëtist vanuit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico. Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.
In de U-polis van Zorg & Zekerheid zijn ook 3 behandeluren opgenomen voor volwassenen, er is geen eigen risico. Voor kinderen is er in deze polis nog 3 uur extra opgenomen in de aanvullende verzekering Utrecht Top.

Dieetadvisering bij diabetes mellitus en COPD zijn opgenomen in regionale samenwerkingsafspraken (ketenzorg). Huisarts en diëtist zijn op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt en welke vergoeding voor van toepassing is. Dieetbehandeling als onderdeel van ketenzorg gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

De diëtisten van Careyn doen huisbezoeken in de wijken en daarnaast houden zij spreekuur op de volgende locaties:

Diëtist: Judith Martis
Gezondheidscentrum Ondiep
Boerhaaveplein 100

Diëtist: Fanny Lechner en Talitha Meine Jansen
Gezondheidscentrum De Brug
Amsterdamsestraatweg 652

Diëtist: Talitha Meine Jansen
Centrum voor Jeugd en Gezin
Van Hoornekade 25

Voor meer informatie, zie
https://www.careyn.nl/diensten/voeding-en-dieetadvies/dietist-utrecht-stad/