Even voorstellen..

Mijn naam is Fanny Lechner.
Sinds ik afgestudeerd ben aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 2011, ben ik werkzaam als diëtist. Ik heb altijd gewoond en gewerkt in Limburg maar ben sinds december 2016 verhuisd naar Maassluis.
Sinds 2017 ben ik als diëtist werkzaam bij Careyn in Utrecht en heb ik spreekuur in Gezondheidscentrum De Brug. Daarnaast werk ik in Zorgcentrum Rosendael en in Zorgcentrum Tamarinde. Mijn werkgebieden zijn Zuilen en Ondiep.

De verschillende doelgroepen zorgen voor veel variatie waardoor mijn werk leuk en uitdagend blijft. Mijn specialisme ligt vooral bij (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Te denken valt hierbij aan de volgende voedingsgerelateerde problemen/ziektebeelden: ondervoeding, COPD, Diabetes Mellitus, overgewicht/obesitas, hart- en vaatziekten, nierfalen.
Multidisciplinaire samenwerking vind ik erg belangrijk om er voor te zorgen dat de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk is. Daarnaast houd ik zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de cliënt.