Indigo in Noord-West

Indigo (Midden-Nederland) zit ook in de wijk Noord-West. We bieden basis-geestelijke gezondheidszorg en zitten met GZ-psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in Gezondheidscentra De Brug en Ondiep. We werken met een multidisciplinair team waar een psychiater er aan verbonden is. We bieden psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek. Behandelingsmogelijkheden zijn o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR. Maar ook diagnostiek en behandeling gericht op ADHD en autisme. We kennen nagenoeg geen wachttijden. We bieden behandelingen naast in het Nederlands ook in het Arabisch, Berber, Turks en Farsi.