Ketenoverleg Overgewicht

De aanpak van overgewicht bij kinderen vraagt om betrokkenheid van velen.
9 december a.s. komt de Ketenwerkgroep overgewicht bij kinderen, (KIMONO) weer bij elkaar. In deze werkgroep zijn een aantal disciplines vertegenwoordigd. Mocht u belangstelling hebben voor de agendapunten van dit overleg of een verslag, stuurt u mij dan een mailtje, dan zend ik u de gewenste info toe als agendalid. Mail naar: j.gootzen@utrecht.nl