Nieuw plan van aanpak Farmacie GEZ Zuilen/Ondiep

De werkgroep farmacie past het plan van aanpak aan, vanwege de financiering. De doelstelling is de medicatieoverdracht te verbeteren en daardoor de medicatieveiligheid te verbeteren. Onder andere voor vrouwen tijdens de zwangerschap is medicatieveiligheid nog onderbelicht in de afstemming tussen huisarts en apotheker. De komenden maanden worden hiervoor diverse acties uitgezet.