Vernieuwde Artsenwijzer Diëtetiek

Graag willen de diëtisten van Careyn, de vernieuwde Artsenwijzer Diëtetiek onder de aandacht brengen, deze wordt op 19 september op de Dag van de Diëtist gepresenteerd.
Voeding is hot en gezonde voeding is belangrijk; daarover bestaat geen twijfel. Wat gezonde voeding precies is, daarover zijn veel meningen. De deskundigheid van diëtisten is helderheid hierin te bieden en advies op maat te geven aan consumenten, patiënten of (para)medici, zowel preventief als curatief. In de praktijk blijkt dat de weg naar diëtisten onduidelijk kan zijn of dat de stap groot is om te zetten. Bovendien is dieetadvies voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon en vraagt om begrip en begeleiding. Met de online Artsenwijzer Diëtetiek is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet.

In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg is onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist? Bij dat laatste (zorgprofiel 3 en 4) wordt duidelijk aangegeven welke gegevens de diëtist nodig heeft, wat de doelstelling is van het dieet, wat de dieetkenmerken zijn en hoe lang de behandeling zal duren. Ook staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist.

www.artsenwijzerdietetiek.nl: Dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.